xoves, 3 de marzo de 2016

Devir horizontal, dese horizonte que só aparece cando un perde a con(s)ciencia __si, lestes ben: c o n c i e n c i a


Ningún comentario:

Publicar un comentario