martes, 29 de decembro de 2015
You, Master of the plastered cracking sea,
Master of a natural disaster’s epiphany,
Master of coral, ash, cream, and river bream,
Master of the century,
Master of me. 

Amber Tamblyn 

Ningún comentario:

Publicar un comentario