sábado, 17 de maio de 2008

Falabamos o outro día de o feito de que houbera varias esferas no mundo da arte, en realidade partíamos da música: unha, a recoñecida; outra a independente e outra, a subterránea. Esta última é incluída na indi ou simplemente ignorada, se é que para algún medio chega a existir. A maior parte de persoas que traballan para medios independentes non buscan nin rebuscan, parecen facer o seu traballo (que a maioría de veces escolleron por pracer, case todos son xente que non vive diso e que se pode escribir neses medios é porque é --- de --- de---- ) e por nada máis. incluída na

Ningún comentario:

Publicar un comentario